Przejdź do treści

Elektromobilność EAuto TVP3 Rally Communication UMA

Media

Wniosek Akredytacyjny / Accreditation Form - 21. Grand Prix Sopot-Gdynia 

Rzecznik Prasowy: 
Mariusz Süss, mariusz.suss@tvp.pl, tel.: 605 605 579

Biuro Prasowe: gsmp@pzm.pl
Agnieszka Wołkowicz, tel.: 502 145 768
Paweł Flasiński, tel.: 503 691 348
 

Godziny pracy biura prasowego:

Przed zawodami do dnia 16.08.2018 – informacje u Kierownika Biura Prasowego zawodów

17.08.2018 Piątek
14.00 – 18.30 Sopot, Skwer Kuracyjny Molo – namiot

18.08.2018 Sobota
08.00 - 17.00 Namiot koło 3 Liceum Og. Sopot ul. O. Kolberga 16

19.08.2018 Niedziela
08.30 - 17.00 Namiot koło 3 Liceum Og. Sopot ul. O. Kolberga 16

Zasady przyznawania akredytacji.

Automobilklub Orski stosuje kryteria dotyczące przyznawania akredytacji prasowych, telewizyjnych i radiowych zgodne z zasadami określonymi przez FIA, federację zarządzającą sportami motorowymi na świecie.

Zasady oraz procedury są następujące:

1. Automobilklub Orski jest odpowiedzialny za akredytację przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów, włącznie z mediami elektronicznymi.

 2. Akredytacje  przyznawane są wyłącznie przedstawicielom mediów o charakterze publicznym, którzy zamierzają relacjonować przebieg 21. Grand Prix Sopot-Gdynia

3. Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer.

4. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR. Akredytacje dla mediów nie będą wydawane przedstawicielom sponsorów, dostawców, zespołów oraz zawodników.

5. Akredytacje będą przyznawane co najwyżej dwóm przedstawicielom reprezentującym dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.

6. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji znaczących artykułów i zdjęć.

7. Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych (oraz przykładów publikacji w przypadku zastosowania punktu 6 niniejszych zasad) upływa w poniedziałek, 13 Sierpnia 2018 roku.

8. Wniosek akredytacyjny należy przesłać po zeskanowaniu jako załącznik na adres: mariusz.suss@tvp.pl.

9. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji.

10. Wnioski nadesłane po terminie, niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.

11. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Przy odbiorze akredytacji należy posiadać oryginał wniosku podpisany i opieczętowany przez redaktora naczelnego i dziennikarza ubiegającego się o akredytację.