Przejdź do treści

Rally CommunicationUMA motowizja.jpg

Media

Wniosek Akredytacyjny / Accreditation Form - 22. Grand Prix Sopot-Gdynia 

Rzecznik Prasowy: 
Mariusz Süss, mariusz.suss@tvp.pl, tel.: 605 605 579

Kierownik Biura Prasowe: gsmp@pzm.pl
Agnieszka Wołkowicz, tel.: 502 145 768

 

Godziny pracy biura prasowego:

Przed zawodami do dnia 16.08.2018 – informacje u Kierownika Biura Prasowego

16.08.2019 Piątek
14.00 – 17.00 Sopot, Skwer Kuracyjny Molo – namiot

17.08.2019 Sobota
08.00 - 17.00 Namiot koło 3 Liceum Og. Sopot ul. O. Kolberga 16

18.08.2019 Niedziela
08.00 - 17.00 Namiot koło 3 Liceum Og. Sopot ul. O. Kolberga 16

Zasady przyznawania akredytacji.

Automobilklub Orski stosuje kryteria dotyczące przyznawania akredytacji prasowych, telewizyjnych i radiowych zgodne z zasadami określonymi przez FIA, federację zarządzającą sportami motorowymi na świecie.

Zasady oraz procedury są następujące:

1. Automobilklub Orski jest odpowiedzialny za akredytację przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów, włącznie z mediami elektronicznymi.

 2. Akredytacje  przyznawane są wyłącznie przedstawicielom mediów o charakterze publicznym, którzy zamierzają relacjonować przebieg 22. Grand Prix Sopot-Gdynia

3. Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer.

4. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR. Akredytacje dla mediów nie będą wydawane przedstawicielom sponsorów, dostawców, zespołów oraz zawodników.

5. Akredytacje będą przyznawane co najwyżej dwóm przedstawicielom reprezentującym dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.

6. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji znaczących artykułów i zdjęć.

7. Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych (oraz przykładów publikacji w przypadku zastosowania punktu 6 niniejszych zasad) upływa 12 Sierpnia 2019 roku.

8. Wniosek akredytacyjny należy przesłać po zeskanowaniu jako załącznik na adres: gsmp@pzm.pl oraz mariusz.suss@tvp.pl

9. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji.

10. Wnioski nadesłane po terminie, niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.

11. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Przy odbiorze akredytacji należy posiadać oryginał wniosku podpisany i opieczętowany przez redaktora naczelnego i dziennikarza ubiegającego się o akredytację.
Osoby którym zostanie przyznana akredytacja FOTO kaucja za kamizelkę wynosi 100 zł.