Przejdź do treści

Rally CommunicationUMA motowizja.jpg

Media

23. Grand Prix Sopot Gdynia 2020
 

WNIOSEK AKREDYTACYJNY / ACCREDITATION FORM

Wnioski można wysyłać do dnia 09.08.2020

 

 

Zasady i procedury przyznawania Akredytacji Prasowych na zawody cyklu
Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski w sezonie 2020

uma

Mariusz Sűss

 Rzecznik Prasowy

uma

Agnieszka Wołkowicz

Kierownik Biura Prasowego

 

Biuro Prasowe Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski stosuje kryteria dotyczące przyznawania akredytacji prasowych, telewizyjnych i radiowych zgodne z zasadami określonymi przez FIA, federację zarządzającą sportami motorowymi na świecie.

 

Zasady i procedura przyznania akredytacji prasowej:

 1. Biuro Prasowe Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski jest odpowiedzialne za akredytację przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów, włącznie z mediami elektronicznymi.
   
 2. Akredytacje  przyznawane są wyłącznie przedstawicielom mediów o charakterze publicznym, którzy będą relacjonować przebieg zawodów.

 

 1. Akredytacje przyznawane są wyłącznie profesjonalnym dziennikarzom, fotoreporterom oraz operatorom kamer.

 

 1. Akredytacje przyznawane są pełnoletnim przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR. Akredytacje dla mediów nie będą wydawane przedstawicielom sponsorów, dostawców, zespołów oraz zawodników.

 

 1. Akredytacje będą przyznawane najwyżej dwóm przedstawicielom reprezentującym dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową, lub portal internetowy.

 

 1. Tylko jednemu przedstawicielowi reprezentującemu dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy będzie przyznana kamizelka FOTO/VIDEO.

 

 1. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji znaczących artykułów, materiałów video lub galerii zdjęć.

 

 1. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej osoby akredytowanej z danego wydawnictwa, agencji prasowej, rozgłośni radiowej, stacji telewizyjnej lub portalu internetowego.

 

 1. Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych określony jest w formularzu akredytacyjnym.

 

 1. Po upływie terminu nie ma możliwości ubiegania się o akredytację.

 

 1. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni proszeni są o przesłanie swoich wcześniejszych publikacji na adres gsmp@pzm.pl

 

 1. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. Biuro Prasowe Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski ma prawo odrzucić wniosek o  akredytację bez podania przyczyny.

 

 1. Ze względów epidemiologicznych odbiór pakietów dla dziennikarzy będzie się  odbywał o wcześniej umówionych godzinach.

 

 1. Kaucja za kamizelkę FOTO/VIDEO wynosi 100 zł i jest zwracana przy zwrocie kamizelki.

 

 1. Dziennikarze, którzy zadeklarują swój udział w kolejnych zawodach będą mogli zwrócić kamizelkę na następnych zawodach, nie zwalnia to z obowiązku terminowego wysłania wniosku akredytacyjnego na następne zawody.

 

 1. Dziennikarze wymienieni w pkt. 16  zobowiązani są do zwrotu kamizelki w czasie trwania 17. Wyścigu Górskiego Prządki.

 

 1. Dziennikarze, którym zostanie przyznana akredytacja proszeni są o przesłanie w czasie do dwóch tygodni po zakończonych zawodach informacji o miejscu publikacji swoich materiałów.

 

 1. Fotoreporterów oraz dziennikarzy niezależnych prosimy o udostępnienie swoich prac na Oficjalnym Wydarzeniu – link do wydarzenia zostanie przesłany w odpowiedzi na wniosek akredytacyjny.

 

 1. Ilość akredytacji przyznawanych dziennikarzom, operatorom kamer i pracownikom technicznym stacji telewizyjnych, uzgadniana jest indywidualnie, w zależności od formy realizowanych materiałów dziennikarskich.

 

 1. Wszelkie pytania odnośnie akredytacji proszę kierować drogą mailową na adres   gsmp@pzm.pl

 

Kierownik Biura Prasowego i Promocji:
Agnieszka Wołkowicz, gsmp@pzm.pl, tel.: 502 145 768

 

Rzecznik Prasowy: 
Mariusz Süss, mariusz.suss@tvp.pl, tel.: 605 605 579